Ποιοι Είμαστε

Υποστήριξη Ιατρικών Ιδρυμάτων

Υποστήριξη ιατρικών ιδρυμάτων

Στην AURORA αναγνωρίζουμε ότι η υιοθέτηση των πιο προηγμένων θεραπευτικών μεθόδων από τα κορυφαία κέντρα ιατρικής φροντίδας αποτελεί βασικό τρόπο στήριξης τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού. Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς στην Ελλάδα και οι γιατροί που αναλαμβάνουν τη θεραπεία τους θα έχουν τη στήριξη που χρειάζονται στα κύρια ιατρικά κέντρα της χώρας.