Δωρεές

Δωρεές

 Κερδίζεις τα προς το ζην από αυτά που παίρνεις.  Κερδίζεις τη ζωή από αυτά που δίνεις.

Sir Winston Churchill

 

Κάθε ποσό που δωρίζεται στην AURORA –μικρό ή μεγάλο– ενισχύει τη δράση μας και μας φέρνει πιο κοντά στους στόχους μας.

Και όλες οι δωρεές χρηματοδοτούν άμεσα τα πολλαπλά προγράμματά μας, επειδή περιορίζουμε τις λειτουργικές δαπάνες μας στο ελάχιστο.

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μια δωρεά για κάποια από τις πρωτοβουλίες μας:

·         άμεση στήριξη ασθενών (με στέγαση και προγράμματα συμβουλευτικής)

·         στήριξη ιατρικών ιδρυμάτων (μέσω προγραμμάτων που εξοπλίζουν και στηρίζουν τις κύριες νοσοκομειακές μονάδες στην Ελλάδα)

·         έρευνα και ανάπτυξη (με την προώθηση προγραμμάτων έρευνας και επιστημονικής ανταλλαγής)

Θα είναι χαρά μας να σας προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας και για το πώς μπορείτε να μας υποστηρίξετε. Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@aurora-together.com

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε στο info@aurora.gr ή καλέστε μας στο 210-6165232.