Ποιοι Είμαστε

Δωρεές εις Μνήμην

Η AURORA μπορεί να σας βοηθήσει να τιμήσετε τη μνήμη κάποιου αγαπημένου προσώπου σας, κάνοντας τη διαφορά εκεί που έχει σημασία.

Ρωτήστε μας πώς μπορεί να σας βοηθήσει η AURORA να τιμήσετε τη μνήμη κάποιου μέλους της οικογένειάς σας, φίλου ή συναδέλφου σας.

Για όλες τις δωρεές εις μνήμην, η AURORA θα σας ζητήσει το όνομα και τη διεύθυνση της πενθούσας οικογένειας και θα φροντίσει να ενημερώσει για τη λήψη της δωρεάς και για το πώς η δωρεά σας θα βοηθήσει τη δράση μας.